Home / 0_BRAK / KURS WSTĘPNY DLA STUDENTÓW AON

KURS WSTĘPNY DLA STUDENTÓW AON

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wstępnego dla studentów (m.in. BHP)
Wszyscy studenci pierwszego roku Akademii Obrony Narodowej są zobowiązani do odbycia stosownego kursu BHP, z elementami wiedzy z zakresu ochrony ppoż., pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętności poruszania się w zasobach biblioteki AON, a także kursu informacyjnego w zakresie programu Erasmus +. Kurs kończy się krótkim testem, po którym można wydrukować zaświadczenie.Kurs wstępny dla studentów i doktorantów AON (m.in. BHP)
•    kurs dostępny jest na platformie kształcenia na odległość – Platforma edukacyjna: WZiD i WBN pod adresem: https://ilias.aon.edu.pl
•    dla wszystkich studentów pierwszego roku konta są już założone i mają następującą postać:
login: <pierwsza litera imienia>.<nazwisko>
hasło: PESEL STUDENTA
•    w przypadku problemu z  zalogowaniem do systemu (np. często występujące imię i nazwisko) proszę na koniec loginu dodać jeszcze cyfrę od 2 do 9.
•    Uwaga: na zaświadczeniu nadrukowany jest kod QR, dzięki któremu można sprawdzić do kogo należy certyfikat, co uniemożliwia jego sfałszowanie
•    W razie problemów prosimy o kontakt e-mail: ilias@aon.edu.pl
Termin realizacji kursu do 30.10.2015
Wydział Kształcenia na Odległość AON
student-849825_640

Sprawdź także

KURS WSTĘPNY DLA STUDENTÓW ASZWOJ

Drodzy Studenci, Informujemy, że w dniu 26.09.2017 r. na platformie LMS ILIAS uruchomiony został kurs wstępny dla ...