Home / Wydział Kształcenia na Odległość

Wydział Kształcenia na Odległość

 

 
Szef Wydziału Kształcenia na Odległość
ppłk Radosław KOLENDA
tel.: (+48) 261-814-129
r.kolenda@akademia.mil.pl
Specjalista ADL
Danuta PIETRASZKIEWICZ
tel.: (+48) 261-813-805
Metodyk ADL
Marcin Jóźwiak
tel.: (+48) 261-814-072
Specjalista ds. multimediów
Paweł GŁADYSZ
tel.: (+48) 261-814-548
p.gladysz@akademia.mil.pl
Administrator LMS ILIAS
 
Metodyk ADL
Tomasz Hołda
tel.: (+48) 261-814-072