Home / O ADL

O ADL

Poland ADL Partnership Laboratory (Poland ADL Partnership Lab)

  Mamy zaszczyt poinformować, iż 3 lipca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem kształcenia na odległość Akademii Obrony Narodowej (ADL), a powołaną przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych organizacją ds. standardów, technologii i specyfikacji e-learningu – Advanced Distributed Learning Initiative (Inicjatywa ADL). Porozumienie podpisali Rektor – Komendant AON, gen. ...

Czytaj więcej »

Zespół realizujący

Przygotowanie kursu ADL oraz jego prowadzenie należy do zadań Zespołu realizującego, który posiada następującą strukturę: kierownik projektu – nadzoruje proces powstawania kursu, koordynuje różne ogniwa współpracy; ekspert tematu – wewnętrzny lub zewnętrzny specjalista z określonych dziedzin powoływany na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, odpowiedzialny jest za dostarczenie zawartości merytorycznej kursu. W zależności ...

Czytaj więcej »

Napisali o nas

AON odpowiada za tłumaczenie na język polski interfejsu ILIAS www.ilias.aon.edu.pl to jedna ze znanych instalacji na świecie O wyższości e-learningu, Forum akademickie Nr 1/2011 Edukacja na odległość, Biuletyn AON Nr 2/2010 Internetowy belfer. Polska zbrojna, Nr 36/2010, str. 30 Kształcenie bez granic. Polska zbrojna, Nr 12/2010, str. 29

Czytaj więcej »

Prawo

§ Prawo o szkolnictwie wyższym § Ustawa o świadczeniu usług § Ustawa o prawach autorskich § Rozporządzenie ministra nauki 9 maja 2008 § Projekt rozporządzenia warunki § Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych

Czytaj więcej »

O ADL – Misja

Wydział Kształcenia na Odległość (WKnO) funkcjonuje w  Akademii Sztuki Wojennej, a jego działalność dotyczy wspierania kształcenia akademickiego i pozaakademickiego oraz promocji innowacyjnych form i metod dydaktycznych. Misją Wydziału jest przede wszystkim: inicjowanie i popularyzowanie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w prowadzonych przez Akademię studiach I, II i III ...

Czytaj więcej »

Opis koncepcji ADL

Aby upowszechniać wiedzę, w tym zredukować bariery związane z kosztami i odległością, Akademia Obrony Narodowej zainicjowała koncepcję kształcenia Advanced Distributed Learning (ADL). ADL jest formą organizacji procesów szkoleniowych, których wyróżniającą cechą jest to, że są prowadzone z wykorzystaniem multimediów, technologii informacyjnej oraz internetu. To  także wspomaganie, urozmaicanie dydaktyki nowymi środkami przekazu ...

Czytaj więcej »