Home / O ADL / Koncepcja

Koncepcja

Opis koncepcji ADL

Aby upowszechniać wiedzę, w tym zredukować bariery związane z kosztami i odległością, Akademia Obrony Narodowej zainicjowała koncepcję kształcenia Advanced Distributed Learning (ADL). ADL jest formą organizacji procesów szkoleniowych, których wyróżniającą cechą jest to, że są prowadzone z wykorzystaniem multimediów, technologii informacyjnej oraz internetu. To  także wspomaganie, urozmaicanie dydaktyki nowymi środkami przekazu ...

Czytaj więcej »