Home / O ADL / Zespół realizujący

Zespół realizujący

Zespół realizujący

Przygotowanie kursu ADL oraz jego prowadzenie należy do zadań Zespołu realizującego, który posiada następującą strukturę: kierownik projektu – nadzoruje proces powstawania kursu, koordynuje różne ogniwa współpracy; ekspert tematu – wewnętrzny lub zewnętrzny specjalista z określonych dziedzin powoływany na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, odpowiedzialny jest za dostarczenie zawartości merytorycznej kursu. W zależności ...

Czytaj więcej »