Home / Współpraca / Zagraniczna

Zagraniczna

Współpraca

Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju (PfP Consortium) Akademia Obrony Narodowej jest członkiem Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju i bierze czynny udział w posiedzeniach i konferencjach organizowanych w ramach tej grupy. W ramach Konsorcjum pracują grupy robocze. Jedna z nich jest grupa robocza ds. kształcenia na odległość (Advanced Distributed Learning Working Group – ...

Czytaj więcej »