Home / Apprenticeship / PRAKTYKI STUDENCKIE ADL AON / PRAKTYKI STUDENCKIE W WKNO

PRAKTYKI STUDENCKIE W WKNO

Mija drugi tydzień praktyk studenckich w WKnO AON.  Za praktykantkami jest już warsztat pisania scenariuszy kursów e-learning, teraz pora na samodzielne stworzenie modułów nauczania, zarówno przy pomocy edytora SCORM, zawartego w platformie LMS ILIAS, jak i specjalistycznych programów, takich jak Adobe Captivate. Opiekunami praktyk są Paulina Jezierska (metodyka kształcenia zdalnego i programy komputerowe) oraz Danuta Pietraszkiewicz (koordynacja praktyk, umiejętności miękkie).

Podczas praktyk w Wydziale Kształcenia na Odległość studenci realizują materiał w trzech modułach tematycznych, takich jak:

  • moduł metodyczny, obejmujący: metodykę kształcenia zdalnego i prowadzenia zajęć, elementy nauczania i dydaktyki dorosłych oraz warsztat umiejętności miękkich,
  • moduł kursowy, obejmujący: projektowanie materiałów dydaktycznych, konsultacje z ekspertami tematów, tworzenie scenariusza kursów oraz projektowanie kursów przy użyciu specjalistycznych narzędzi,
  •  moduł multimedialny, obejmujący: obróbkę zdjęć i grafik przy pomocy programów komputerowych, nagrywanie i obróbkę ścieżek dźwiękowych oraz projektowanie szaty graficznej kursów.

 

DSC_2413DSC_2431