Home / Przedsięwzięcia / Warsztaty / NATO DEEP – Ukraine

NATO DEEP – Ukraine

W dniach 23-27 września odbywają się warsztaty kształcenia na odległość (Advanced Distributed Learning – ADL) dla dwunastu osób z Ukrainy oraz jednej osoby z Gruzji. Warsztaty realizowane są w ramach programu NATO DEEP – Ukraine, który w dniach 18-19 czerwca 2013 roku zatwierdzono na konferencji Clearing House, w siedzibie Dowództwa Strategicznego NATO ds. Transformacji.


Przedsięwzięcie wpisuje się w zasadniczy cel programu, jakim jest nie tylko ustalenie potrzeb, ale przede wszystkim realizacja konkretnych form działania w zakresie transformacji systemu szkolnictwa wojskowego Ukrainy w celu dostosowania do standardów NATO. W tym celu Wydział kształcenia na odległość zaproponował agendę uwzględniającą zaznajomienie się kursantów z programami do tworzenia kursów e-learningowych (Articulate, Lektora, Adobe) oraz akademicką platformą LMS ILIAS. Ponieważ uczestnicy warsztatów wykazali się różnym poziom wiedzy i kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (na początku warsztatów przeprowadzono ankietę wstępną dotyczącą oczekiwań i stopnia zaznajomienia się z tematyką warsztatów), agenda uległa modyfikacji (ograniczenie do dwóch specjalistycznych programów do tworzenia kursów). Oprócz aspektów technologicznych, uczestnicy zapoznali się z elementami metodyki nauczania, zagadnieniami związanymi z prawami autorskimi, sposobami współpracy w zespołach projektujących i implementujących kursy ADL.

Podczas realizacji projektów uczestnicy dzielą się doświadczeniami z zakresu kształtowania cech przywódczych, przygotowań do misji zagranicznych oraz podnoszenia znajomości języka angielskiego. Ważną kwestą podnoszoną podczas warsztatów jest zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (w jęz. ang. Content Language Integrated Learning – CLIL), w którym uczący się przyswajają treści programowe w języku obcym.

Zwieńczeniem warsztatów są prezentacje kursów, które zostały zaprojektowane i zaimplementowane na platformie LMS ILIAS przez poszczególne zespoły zadaniowe.

 

Sprawdź także

Warsztaty ADL dla pracowników Wydziału Zarządzania i Dowodzenia AON

W dniach 24-25 lutego br. odbywały się dwudniowe warsztaty ADL dla pracowników Wydziału Zarządzania i ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *