Home / Przedsięwzięcia / Konferencje / KONFERENCJA “SECURITECH 2016”

KONFERENCJA “SECURITECH 2016”

W dniach 14-15 września 2016 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyła się Międzynarodowa Konferencja naukowo-techniczna “Technologia w ochronie penitencjarnej. Współpraca: człowiek – technika”. W przedsięwzięciu tym wzięły udział także przedstawicielki Wydziału Kształcenia na Odległość – Paulina Jezierska oraz Dagmara Mandat – aby z trochę innej perspektywy spojrzeć na wykorzystanie technologii i komunikacji w służbach mundurowych. Była to także doskonała okazja do przyjrzenia się dokonaniom jednego z partnerów Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, których jest własnie Służba Więzienna.

Podczas konferencji omówione zostały zarówno zagadnienia techniczne ochrony penitencjarnej, jak i psychologiczne oraz socjologiczne, ukazujące rolę człowieka pośród ciągle rozwijającej się technologii. Szczególnie interesująca okazała się prezentacja dot. zastosowania narzędzi komunikacyjnych (Skype) w podtrzymywaniu więzi i relacji międzyludzkich, a także wskazanie na istotne znaczenie kształtowania umiejętności informatycznych, jako elementu resocjalizacji  osadzonych. Jak widać kształtowanie umiejętności cyfrowych może mieć wiele naprawdę wartościowych zastosowań.

Sprawdź także

VI ŚWIATOWE SPOTKANIE DYREKTORÓW PARTNERSKICH LABORATORIÓW ADL

1 XII 2014 r. odbyło się 6 światowe spotkanie dyrektorów Partnerskich Laboratoriów ADL, zgromadzonych przy ...